ѕотребителски вход

«апомни ме | –егистраци€
ѕостинг
04.06.2011 12:40 - ЅЋј√ј ƒ»ћ»“–ќ¬ј
јвтор: victoriakotseva  атегори€: ѕоези€   
ѕрочетен: 10366  оментари: 3 √ласове:
1


ѕостингът е бил сред най-попул€рни в категори€ в Blog.bg
ЅЋј√ј ƒ»ћ»“–ќ¬ј
imageЅлага ƒимитрова е родена на 02.01.1922 г. в Ѕ€ла —латина. «авършва класическа гимнази€ в —офи€ (1941) и слав€нска филологи€ в —офийски€ университет (1945). ¬ Ћитературни€ институт "ћ. √орки" в ћосква защитава дисертаци€ на тема "ћа€ковски и българската поези€" (1951). ƒълги години работи като редактор в различни вестници, списани€, издателства. «анимава се с преводаческа и обществена дейност, състав€ антологии. ≈дна от учредителките на  омитета за защита на –усе (8.03.1988) и на  луба за гласност и демокраци€ (3.11.1988); участва в ръководството на ‘едераци€та на клубовете за демокраци€ - —ƒ—, на фондаци€ "ќтворено общество"; председател на —вободно поетично общество; народен представител в ’’’VI ќЌ—; вицепрезидент на –епублика Ѕългари€ (1992-1993). Ќаграда от ѕолски€ ѕ≈Ќ-клуб за преводи на ј. ћицкевич (1977), награда "Ћундквист" за преводи на шведска поези€, ’ердерова награда (1991). ѕубликува от 1938 г. в различни вестници и списани€. ѕише поези€, проза, пътеписи, поредица разножанрови книги за ¬иетнам, критико-биографични изследвани€ за Ѕагр€на (съвм. с …. ¬асилев). ѕо-важни книги: ƒо утре. —тихове. 1959; —ветът в шепа. —тихотворени€. 1962; ќбратно време. —тихове. 1965; ѕътуване към себе си. –оман. 1965 (1972, 1985); ќсъдени на любов. —тихове. 1967; ќтклонение. –оман 1967 (1973, 1976); ћигове. ѕоези€. 1968; Ћавина. –оман. 1971 (1977);  ак. —тихотворени€. 1974; ћладостта на Ѕагр€на и нейните спътници (в съавт. с …. ¬асилев). 1975; ƒни черни и бели. ≈л. Ѕагр€на - наблюдени€ и разговори (в съавт. с …. ¬асилев), 1975; √онг. »збр. поези€. 1976; ѕространства. —тихотворени€. 1980; Ћице. –оман. 1981 (1990); Ћабиринт. —тихотворени€. 1987; ћежду. —тихотворени€. 1990; Ќощен дневник. —тихотворени€. 1992; ќтсам и отвъд. —илуети на при€тели. 1992; «наци по снега. 1992. ѕревежда антични автори, писатели от —кандинави€, ѕолша, –уси€. Ќейни произведени€ са филмирани, драматизирани, превеждани на много езици. ”мира на 02.05.2003 г.


“ърсачи на мечта

¬секи е загуби놆††††††††††††††††††††††††††††††††††
н€къде по път€ в тъмното
image
сво€та мечта
и € търси там,
където сам не е бил никога.†

“ърси € южн€кът
през виелици далеч на север -
там, където слънцето
е мираж непостижим,
жадуван до изгасване.

—еверн€кът пък € търси
през пустинни п€съци на юг -
там, където слънцето
е жесток ножехвъргач
с нажежени остри€.

ј пък аз € търс€
вътре в собствени€ юго-север -
в мен, - където слънцето
толкова е голо, беззащитно,
че нищожен гарван
може да го изкълве.

1986

ѕЏ“я“ ƒќ “≈Ѕ≈

ƒълъг беше мо€т път до тебе,††††† image
търсеше те ц€л живот почти
и през тъжни срещи лъкатуши,
на които идваше не ти.
» догдето стигна тво€ поглед,
сенки прекосих и шум нелеп,
но през себе си пропущах само
чисти тонове - заради теб.
јз изплаках вс€ка тво€ ласка,
браних € преди да се роди
и отглеждах срещата ни бъдна
търпеливо в своите гърди.
ƒълъг беше мо€т път до тебе,
толкоз дълъг, че когато сам
ти пред мене най-подир застана,
теб познах, но себе си - едвам.
Ѕ€х от мъките така прозрачна -
чак до дъно да ме прочетеш.
Ѕ€х от тържество така безкрайна
че ти тр€бваше при мен да спреш.
ƒълъг беше мо€т път до тебе,
а за кратка среща ни събра.
јко знаех... ў€х отново този
дълъг път до теб да избера.


¬ик

 ога ще дойдеш ти?
 огато си отида
и сетните ми стъпки
отехт€т далече?
 ога ще си със мен?
 огато те зазида
сред четири стени
самотната ти вечер?
 ога ще ме съзреш?
 огато в друго рамо
притисната отмина
с поглед във зем€та?
 ога ще ме зовеш?
 огато видиш само,
че губиш ме - далечна,
чужда, непозната?
ќбичай ме сега,
когато те обичам!
 огато тво€ съм,
жадувай ме, зови ме!
—ега простри ръце,
когато ще дотичам!
„е утре ще е късно
и непоправимо.
1959


Ѕез любов
Ѕез любов от днес нататък ще живе€.
Ќезависима от телефон и случай.
Ќ€ма да боли. » н€ма да копне€.
—тавам вързан в€тър и замръзнал ручей.

Ќ€ма да съм бледна подир нощ безсънна -
но и н€ма да ми запламти лицето.
Ќ€ма вдън зем€ от мъка да потъна -
но и н€ма да политна към небето.

Ќ€ма да съм лоша - но и н€ма вече
жест като безкраен хоризонт да стор€.
Ќ€ма да ми притъмн€ва - но далече
н€ма да ми се отвар€ ц€л простора.

Ќ€ма вечерта да чакам изтомена -
но и утрото за мен не ще изгр€ва.
Ќ€ма от слова да зъзна вкочанена -
но и н€ма да изгар€м над жарава.

Ќ€ма да заплача на жестоко рамо -
но и н€ма от сърце да се засме€.
Ќ€ма да умирам аз от поглед само -
но и всъщност н€ма вече да живе€.

¬сичко

»маш младост и хубост,
ц€лата си една усмивка.
ƒаже дърветата те харесват
и те прегръщат със сенките си.
–амото ти изгр€ва
като новолуние.
ѕосле – като пълнолуние.
» догде се озърнеш -
н€маш младост и хубост.
 акво ти остава?

»маш любим и нежност -
ц€лата си една тръпка.
—тъпваш по звездни€т свод
с тънки звънливи токчета.
» под стъпките ти угасват
една по една звездите
като сгазени фасове.
ƒокато паднеш на зем€та.
Ќ€маш любим и нежност!
 акво ти остава?

»маш талант и вол€ -
ц€лата си една факла.
нощем безсънно светиш
търсиш в тъмната пустош,
нещо такова, което,
никога, никъде, никой…
“ъкмо да го откриеш,
факлата гасне и пуши,
и се превръща в главн€.
Ќ€маш талант и вол€!
 акво ти остава?

»маш дете и радост,
ц€лата си една грижа.
¬одиш бъдещето за ръчичка,
учиш го да бъде послушно
и да не тича много напред,
за да бъде по-дълго твое.
ƒокато ти го грабне от ръката
болест или война,
или безкрайни€т път…
Ќ€маш дете и радост!
 акво ти остава?

¬сичко да имаш,
нищо да н€маш,
ц€лата да си една шепа.
¬сичко да даваш,
нищо да вземаш.
ƒа се загърнеш в самота
като в излин€л шал,
майка си да повториш на прага,
всичко да посрещнеш,
всичко да изпратиш.

¬сичко!
- “ова ти остава!!!

—лед «алеза
—лед залеза на вс€ка обич,†††††† image
настъпва болка и тъга.
—лед залеза на вс€ка вечер
остава мрак и тишина.
 огато н€кои си отива,
ти н€маш сили да го спреш.
 огато видиш че една любов умира,
ти не можеш с не€ да умреш.
–азбираш че мечтите са измама,
че си обичала, а обич н€ма,
че споменът е болка отлет€ла,
че си била щастлива, а не си разбрала.


–ј« ј«¬ј…

–азказвай, за всичко разказвай...

јз искам да мина по вс€ка
пътечка в леса дълбок,
където си бродил от малък.
ƒа глътна от всеки поток,
във който си устни потап€л.
ƒа вдъхна от всеки цв€т,
упивал гърдите ти жадни.
ƒа вл€за във тво€ св€т.

–азказвай... јз искам да мина
през всеки твой прежен ден.
ƒа бъда със теб и тогава,
когато си бил без мен.


√ласувай:
1
0
1. mt46 - ѕоздрав за постинга!
05.06.2011 08:21
Ѕлага е сред най-из€вените лица в съвременната ни литература...
цитирай
2. анонимен - –Я—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ
24.02.2012 14:00
–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ј–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤—П–љ–µ—В–Њ –Є –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—В–µ —Б—В–Є—Е–Њ–≤–µ. –Ш—Б–Ї—А–µ–љ–Њ —Б–µ —А–∞–Ј–≤—К–ї–љ—Г–≤–∞—Е... –Ъ–∞–Ї–≤–Њ –Љ–Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞ –≤ —В–µ–Ј–Є –і–љ–Є?!!
цитирай
3. victoriakotseva - :)
26.02.2012 14:32
Ѕлагодар€ за прекрасните коментари!
цитирай
“ърсене

«а този блог
јвтор: victoriakotseva
 атегори€: ƒруги
ѕрочетен: 17387
ѕостинги: 1
 оментари: 3
√ласове: 4
јрхив
 алендар
«  ћай, 2018  
ѕ¬ѕЌ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031